? ag环亚在线注册|注册城市,ag环亚在线注册|注册城市方案,ag环亚在线注册|注册城市施工图,产品,综合管廊,SWMM,ag环亚在线注册|注册城市LID,水文,雨水收集,水生态,软件,计算,ag环亚在线注册|注册城市新闻,ag环亚在线注册|注册城市招聘,ppp - Powered by Discuz! ag环亚在线注册|注册,AG试玩,亚游AG|优惠

ag环亚在线注册|注册城市

查看: 4120|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

站台:福建 中国地面累年值年值数据集(1981-2010年)

[复制链接]

318

银币

247

主题

271

帖子

审核员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
639
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-16 12:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册才能看见全部内容和下载资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册ag环亚在线注册|注册城市水工网

x
台站 :福建
本数据集由各省上报的全国地面月报信息化文件,基于《气候资料统计整编方法(1981-2010)(发布版)》,进行整编统计而得。数据集为中国基本、基准和一般地面气象观测站1981-2010年,数据集包括气压、气温、降水、风要素的日气候标准值数据。

数据集名称 : 中国地面累年值年值数据集(1981-2010年)

台站选择 :[58724]光泽 , [58725]邵武 , [58730]武夷山 , [58731]浦城 , [58734]建阳 , [58735]松溪 , [58736]政和 , [58737]建瓯 , [58744]寿宁 , [58747]周宁 , [58748]福安 , [58749]柘荣 , [58754]福鼎 , [58818]宁化 , [58819]清流 , [58820]泰宁 , [58822]建宁 , [58823]顺昌 , [58824]明溪 , [58826]沙县 , [58828]三明 , [58836]古田 , [58837]尤溪 , [58839]闽清 , [58843]霞浦 , [58844]闽侯 , [58845]罗源 , [58846]宁德 , [58847]福州 , [58848]连江 , [58850]三沙 , [58911]长汀 , [58917]武平 , [58918]上杭 , [58923]大田 , [58926]漳平 , [58927]龙岩 , [58928]华安 , [58929]安溪 , [58931]九仙山 , [58932]永泰 , [58934]永春 , [58935]德化 , [58938]秀屿 , [58941]长乐 , [58942]福清 , [58944]平潭 , [58946]莆田 , [59113]永定 , [59122]长泰 , [59124]南靖 , [59125]平和 , [59127]龙海 , [59129]漳浦 , [59130]同安 , [59131]南安 , [59133]崇武 , [59134]厦门 , [59320]诏安 , [59322]云霄

要素选择 : 区站号(字符) , 有效时段 , 累年20-20时平均年降水量 , 累年08-08时平均年降水量 , 累年年最多降水量 , 累年年最多降水量出现年份 , 累年年最少降水量 , 累年年最少降水量出现年份 , 累年年最大日降水量 , 累年年最大日降水量出现年份 , 累年年最大日降水量出现月份 , 累年年最大日降水量出现日 , 累年年日降水量≥0.1mm日数 , 累年年日降水量≥1.0mm日数 , 累年年日降水量≥5.0mm日数 , 累年年日降水量≥10.0mm日数 , 累年年日降水量≥25.0mm日数 , 累年年日降水量≥50.0mm日数 , 累年年日降水量≥100.0mm日数 , 累年年日降水量≥150.0mm日数 , 累年月最长连续降水日数 , 累年月最长连续降水量 , 累年月最长连续降水止日年份 , 累年月最长连续降水止日月份 , 累年月最长连续降水止日 , 累年月最大连续降水量 , 累年月最大连续降水日数 , 累年月最大连续降水止日年份 , 累年月最大连续降水止日月份 , 累年月最大连续降水止日 , 累年月最长连续无降水日数 , 累年月最长连续无降水止日年份 , 累年年最长无降水止日月份 , 累年月最长连续无降水止日 , 累年年最大1小时降水量 , 累年年最大1小时降水量出现年份 , 累年年最大1小时降水量出现月份 , 累年年最大1小时降水量出现日 , 累年年降水量相对平均差 , 累年年降水量平均差 , 累年年降水量相对标准差 , 累年年降水量标准差 , 累年年降水量最大正距平百分率 , 累年年降水量最大负距平百分率

结果列表预览
[url=]结果列表[/url]
序号
区站号(字符)
有效时段
累年20-20时平均年降水量(毫米)
累年08-08时平均年降水量(毫米)
累年年最多降水量(毫米)
累年年最多降水量出现年份
累年年最少降水量(毫米)
累年年最少降水量出现年份
累年年最大日降水量(毫米)
累年年最大日降水量出现年份
累年年最大日降水量出现月份
累年年最大日降水量出现日
累年年日降水量≥0.1mm日数(日)
累年年日降水量≥1.0mm日数(日)
累年年日降水量≥5.0mm日数(日)
累年年日降水量≥10.0mm日数(日)
累年年日降水量≥25.0mm日数(日)
累年年日降水量≥50.0mm日数(日)
累年年日降水量≥100.0mm日数(日)
累年年日降水量≥150.0mm日数(日)
累年月最长连续降水日数(日)
累年月最长连续降水量
累年月最长连续降水止日年份(毫米)
累年月最长连续降水止日月份(毫米)
累年月最长连续降水止日
累年月最大连续降水量
累年月最大连续降水日数(日)
累年月最大连续降水止日年份
累年月最大连续降水止日月份
累年月最大连续降水止日
累年月最长连续无降水日数(毫米)
累年月最长连续无降水止日年份(日)
累年年最长无降水止日月份
累年月最长连续无降水止日
累年年最大1小时降水量(毫米)
累年年最大1小时降水量出现年份
累年年最大1小时降水量出现月份
累年年最大1小时降水量出现日
累年年降水量相对平均差(%)
累年年降水量平均差(毫米)
累年年降水量相对标准差(%)
累年年降水量标准差(毫米)
累年年降水量最大正距平百分率(%)
累年年降水量最大负距平百分率(%)
1
58724
119812010
1937.5
1901.7
2929.5
1998
1212.7
2003
255.4
1998
6
22
168.7
128.3
83.2
56.7
23.2
6.8
1.1
0.2
21
1043
1998
6
28
1043
21
1998
6
28
39
2007
11
17
999999
999999
999999
999999
14
268
19
366.6
51
-37
2
58725
119812010
1840.9
1841.1
2455.9
1998
1061.8
2003
187.4
1998
6
22
162.1
125
79.6
56.2
22.5
5.9
0.5
0.1
24
446
1981
4
12
717
21
1998
6
28
34
1983
12
16
999999
999999
999999
999999
14
263.9
19
343.4
33
-42
3
58730
119812010
1926.8
1888.1
2847.2
2010
1296.6
1996
251.7
2010
6
19
164.6
128.1
82.2
55.2
22.5
6.6
1
0.2
23
327
1992
4
1
1087
21
1998
6
28
39
2007
11
17
999999
999999
999999
999999
14
263.8
19
359.3
48
-33
4
58731
119812010
1719.8
1719.7
2498.7
2010
1143.1
1991
213.6
2003
6
25
166.5
123.7
77.8
52.1
20.1
5.2
0.7
0
23
269
1992
4
3
823
21
1998
6
28
39
2007
11
17
999999
999999
999999
999999
14
241.1
18
310
45
-34
5
58734
119812010
1675.7
1675.7
2287.2
1998
1006.9
2003
173.7
1998
6
19
166.6
122.5
78.3
53
18.7
4.5
0.6
0.1
24
421
1981
4
12
652
21
1998
6
28
34
999002
12
999002
999999
999999
999999
999999
15
250.4
19
314.3
36
-40
6
58735
119812010
1654.1
1654.3
2364.2
1998
1135.7
1991
160.1
1998
5
14
161.1
121.6
76.8
50.5
18.5
4.5
0.6
0
27
358
1987
4
14
760
14
1998
6
25
39
2004
10
31
999999
999999
999999
999999
16
263.3
19
316.4
43
-31
7
58736
119812010
1628.2
1628.3
2257.4
2010
1082.8
2003
159.4
2006
6
6
158.9
119.5
76.7
52
18.5
4.4
0.5
0
19
183
1991
5
14
686
18
1998
6
25
37
1994
11
26
999999
999999
999999
999999
13
218.5
17
276.7
39
-33
8
58737
119812010
1673.6
1673.6
2249.1
1998
1186.8
2003
183.4
2006
6
6
158.9
122.3
77.3
51.3
19.4
4.7
0.4
0.1
30
334
1987
4
8
644
18
1998
6
25
47
2004
11
8
999999
999999
999999
999999
14
229.5
17
286.8
34
-29
9
58744
119812010
1976.9
1976.9
2645.2
2005
1450.4
2003
212.5
2006
8
11
197.5
146
89.5
59.2
22.6
5.8
0.9
0.2
34
379
1987
4
9
510
19
1998
6
26
33
1983
12
15
999999
999999
999999
999999
11
220.4
14
274.5
34
-27
10
58747
119812010
2049.3
2049.4
2603.2
2006
1274.3
2003
213.5
2008
7
29
201.9
149.9
91.1
60
22.7
6.2
1.3
0.4
33
538
1997
7
22
554
18
1990
9
17
32
1983
12
15
999999
999999
999999
999999
11
230.5
15
306.2
27
-38
11
58748
119822010
1614.8
1607.2
2202.1
1997
904
2003
191
2008
7
29
166.6
121.9
73.3
48
18.2
4.5
0.6
0.1
19
199
1992
4
3
380
8
1997
6
28
37
2006
10
22
999999
999999
999999
999999
14
224.8
18
290.9
36
-44
12
58749
119812002
2004.8
2059
2708.1
1990
1345.2
1993
344.9
1996
8
1
192.4
141
86.3
56.4
21.8
6.2
1.4
0.6
28
264
1985
3
14
694
15
1990
9
13
34
1983
12
16
999999
999999
999999
999999
11
227.4
16
326.7
35
-33
13
58754
119812010
1743.4
1743.3
2285.5
2005
1207.3
1991
283.8
2005
7
19
166.1
124.4
74.5
48.4
19.4
6
1.1
0.5
23
261
1996
4
3
596
5
2005
7
22
43
2008
12
21
999999
999999
999999
999999
12
217.7
16
274.3
31
-31
14
58818
119812010
1784.9
1784.9
2535.5
1997
1021.4
2003
334.8
1994
5
2
164.5
123
78.2
53.7
21.1
4.9
0.9
0.2
21
432
2007
6
11
591
12
2002
6
20
44
1992
11
7
999999
999999
999999
999999
15
269.6
19
338.5
42
-43
15
58819
119812010
1819.4
1819.4
2502.5
1997
1071.9
2003
345
1994
5
2
164.3
123.1
79.7
55.2
22.5
5.7
0.6
0.1
20
323
1985
3
5
460
17
2010
6
29
39
1992
11
7
999999
999999
999999
999999
13
237.5
17
309.3
38
-41
16
58820
119812010
1784.3
1784.3
2572
2010
1044.5
2003
215.2
2005
6
21
169
127.1
80.2
53.8
22.3
4.9
0.7
0.1
26
414
1984
4
12
680
13
2010
6
25
36
1988
12
23
999999
999999
999999
999999
18
314.4
21
377.7
44
-41
17
58822
119812010
1841.5
1841.4
2493.3
2005
1168.5
2003
347.9
2005
6
21
179.3
127
79.9
54.1
22.3
6.1
0.6
0.3
25
346
1987
4
7
812
9
2005
6
25
33
2008
12
21
999999
999999
999999
999999
17
310.7
20
375.5
35
-37
18
58823
119812010
1739.7
1739.8
2463.7
2010
1124.9
2003
266.6
2010
6
18
162.1
121.9
78.2
52.5
21.2
5.3
0.6
0.1
21
493
1998
6
28
750
18
2010
6
30
39
1994
11
28
999999
999999
999999
999999
15
262.1
19
328.4
42
-35
19
58824
119812010
1810.9
1810.7
2582.6
1997
1203.8
2003
228.2
2003
5
16
166
123.5
78.9
53.6
21.4
5.8
0.9
0.3
21
665
2005
5
28
665
21
2005
5
28
44
1994
11
20
999999
999999
999999
999999
15
269
18
333.9
43
-34
20
58826
119812010
1692.2
1692.4
2394.4
2010
1143.2
2003
231.5
2002
6
15
163.4
124.7
78
53.3
19.9
4.6
0.3
0
18
190
1997
4
11
558
16
2010
6
28
39
1994
11
28
999999
999999
999999
999999
14
231.5
18
308.4
41
-32


福建S201606161201584741400.zip

6.47 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 银币 -2

站台:福建 中国地面累年值年值数据集(1981-2010年)

0

银币

0

主题

15

帖子

新手上路

Rank: 1

积分
15
沙发
发表于 2019-9-7 18:25:24 | 只看该作者
很好的资料,感谢分享,

8

银币

0

主题

7

帖子

新手上路

Rank: 1

积分
15
板凳
发表于 2019-10-22 16:11:44 | 只看该作者

站台:福建 中国地面累年值年值数据集1981 2010年)
In it something is. Thanks for the help in this question.

本版积分规则

?

ag环亚在线注册|注册城市技术QQ群

ag环亚在线注册|注册城市1群:561333887

ag环亚在线注册|注册城市2群:418392186

本站是学习平台 内容与本站无关

客服QQ点击咨询

微信企业号

nihao163k

微信公众号

ag环亚在线注册|注册论坛 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼

Powered by Discuz! X3.2 Theme by 中国水工网协会